lunes, 27 de septiembre de 2010

2ª TEORICA 27-09-10

CONECTAR: Recordar i Relacionar

¿QUE ES LA EDUCACIÓ FISICA?

Definició personal: ensenyança mitjançant el moviment

1. ALGUNES DEFINCIONS
Educacio fisica com:
- Transmisio cultural
- Aprenentatge de tota la vida
- Conjunt d'activitats
- Educacio de lo fisic i a través de lo fisic
- Assignatura del curriculum escolar
- Com a ciencia o art

CONCLUSIONS: E.F. significa moltes coses, cada persona té la seua propia definicio. Per tat ¿ Com podem arribar a un acord? Doncs, no es necesari el que em de fer es aprofundir en totes les definicions existents. Totes son vàlides, el que es important es saber del que estem parlant i perqué.

2. PREGUNTES CLAUS
- Qué significats té la edcació?
- Qué significats té fisic?
- De que s'ocupa la E.F. escolar?
- Com naix i evoluciona la E.F. escolar?
- Com asignatura
- Com a profesió

ETIMOLOGIA:
- Educo-as-are: cria amamantar, alimentar
- Educo-is-ere: extraer de dentro, sacar de dentro fuera (exclaustrat): el xiquet ja té algo dins i la educacio el que fa es desenvolupar-ho

EDUCAR: Finalitats i procediments intrinsecament valuosos
EDUCACIÓ:
- Coneixements, capacitats i comportaments
- Institucio, sistema educatiu

EDUCACIO O EDUCAR: a continuacio porposem una bateria de idees: Proces, valors, ENSENYAR, relacio, coneixements, formar, desenvolupar, conectar, compartir, ALUMNE, PROFESOR, curriculum, materies, ESCOLA, trasmisio, materials, APRENDRE, capacitat.

En la educacio escolar es essencial: Alumne, profesor, ensenyança i aprenentatge.
Tal i com diu el refrany "la letra con sangre entra", la forma mes eficaç d'aprendre es el castic fisica. Però per què no l'acceptem? Doncs, perqué no es educatiu, a mes si aplicarem aquest metode estariem violant la dignitat de la persona.

Adjunte uns enllaços en els quals es pots obtenir informacio del terme pedagogia i pedagogia venenosa:
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
2. http://www.maestropsicologo.com/pedagogia-venenosa/

Referint-nos ara als materials curriculars emprats a les classe, dir que son molts els que opinen que el llibre de text es el unic regulador de la practica, tot i que com queda demostrat a la fi es el profesor el que acaba desidint en la majoria de les ocasions.
Kant va dir que a l'esser huma no s'el pot valorar pel que val, sino per el que es (un esser huma) i per damunt de tot deu tenir una vida digna. Amb la educacio sintenta desenvolupar aquesta dignitat.


APRENDRE – ENSENYAR----->EDUCAR (Savater, 1997):

1. Instruir: A-E instrumental
2. Formar: A-E carácter
3. Socializar: A-E relacionals

cada manera d'aprendre es relaciona en cada manera d'ensenyar

No hay comentarios:

Publicar un comentario